top of page

Oorsprong

Het gebruik van celzouten is geen recent modeverschijnsel, maar een medisch-wetenschappelijke geneesmethode die al bijna 150 jaar oud is. De grondlegger was de Duitse huisarts Wilhelm Heinrich Schüssler. Hij ontdekte dat heel wat lichamelijke aandoeningen ontstaan door een verstoring of onevenwicht in de mineralenhuishouding van de cellen. In dat geval slaagt de mens er niet in om tot volledige vitaliteit te komen. 

 

Hoewel Dr. Schüssler een enthousiast aanhanger van de homeopathie was, vond hij het gebruik van de duizenden homeopathische stoffen veel te omslachtig. Op basis van zijn wetenschappelijke inzichten en door de combinatie van theorie en praktijk ontwikkelde hij met slechts 12 geneeskrachtige celzouten een complete geneeswijze.

Werking

Zoals reeds vermeld bij Mineralenbalans, zijn mineralen van levensbelang voor een optimale ontwikkeling en groei, alsook voor een goede gezondheid in het algemeen. Mineralen moet je eten of drinken, je vindt ze hoofdzakelijk in alle mogelijke verse groenten, in zongerijpt fruit of in voedingssupplementen.

Mineralen komen dus via de voeding binnen en worden gekauwd, verteerd, verwerkt en opgenomen door de spijsvertering. Ze zijn “grofstoffelijk” en moeten daardoor een hele lange weg afleggen om tot “fijnstoffelijk” materiaal omgevormd te worden. Pas dan kunnen ze door de cellen benut worden. Als de spijsvertring verstoord is, leidt dat tot onvolledige en onvoldoende opname van mineralen in het weefsel en tot een ontregelde mineralenhuishouding. Die onevenwichten uiten zich dan als gezondheidsklachten, ongemakken en ziektes.

De celzouten van Dr. Schüssler zijn lichaamsidentieke mineralen, ze hebben dus precies dezelfde chemische samenstelling als de mineralen die van nature in je lichaam voorkomen. Ze zijn echter bereid volgens de homeopatische principes, ze worden “verwreven”, dus fijner gemaakt en komen meteen als “fijnstoffelijk” materiaal het lichaam binnen via de mond. Bij aanraking met speeksel en mondslijmvlies worden de celzouten direct opgenomen in de cellen, zonder dat ze het hele spijsverteringstraject moeten doorlopen. Celzouten bereiken de cellen dus veel vlotter dan gewone mineralen en ze kunnen daar dan meteen aan de slag.

Je kan mineralen en celzouten vergelijken met een containerschip (een mineraal) dat door een sleepboot (celzout) veilig en doeltreffend naar de haven (de cellen) geloodst wordt.

Schüssler-celzouten banen de weg voor een mineraal naar de juiste plek in het organisme, zodat het daar benut kan worden voor het herstel van de mineralenbalans. Belangrijk hierbij is dat er voor de sleepboot ook daadwerkelijk een containerschip is om te vervoeren. Een dagelijkse aanvoer van mineralen via verse en gevarieerde voeding is immers noodzakelijk opdat celzouten de optimale opname en aanwending ervan in het lichaam kunnen begeleiden.

Bereiding

Celzouten worden gemaakt door mineralen te mengen met lactose en dan samen te verwrijven en te dynamiseren.  Op die manier wordt het mineraal zo sterk verkleind dat het door de microscopisch kleine openingen van de celwand heen kan dringen ter ondersteuning van de celfuncties.  Deze verkleiningen zorgen er ook voor dat je slechts heel kleine hoeveelheden van het mineraal moet innemen.  De kwaliteit van de bereidingswijze is belangrijker dan de hoeveelheid. 

Dosering en toediening

De behoefte van het lichaam bepaalt de dosering van de celzouten. 

 

Vaak ontstaan chronische klachten pas na jaren van langzaam uitputten van de reserves in de cellen.  Naast het voorzien in de dagelijkse behoefte moeten dan ook de reserves stilaan opnieuw aangevuld worden.  Dat geleidelijke proces kan bij chronische aandoeningen behoorlijk wat tijd vragen (denk dan vb in geval van burn-out)

 

Acute situaties daarentegen vragen een andere aanpak.  Bij een brandwonde (1e of 2e graads), kan je, na het afkoelen, deze zones behandelen met de crèmes nr 2, 3 en 8.  Je brengt een dun laagje aan dat je na 15 min weer vernieuwt.  En dit zolang de pijn er is.  Verlichting komt er snel en de genezing verloopt ook vlotter.

 

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de leeftijd van de persoon.  Bij kinderen en bij oudere en ernstig zieke starten we met een lage tot zeer lage doseringen. Bij kinderen is het belangrijk om het proces traag op gang te brengen.  Dit geeft de mogelijkheid om snel bij te sturen.  Bij ouderen willen we het systeem niet overbelasten, maar ondersteunen om de levenskwaliteit te verbeteren.

Gedurende het proces kan de dosis dan verhoogd worden.

Hoe celzouten innemen?

Wanneer je de celzouten inneemt, komen ze in aanraking met het mondslijmvlies en speeksel. Daardoor komen ze vrij van de lactosetablet en worden ze onmiddellijk opgenomen in de cellen. Ofwel laat je de tabletten langzaam in de mond smelten, ofwel los je ze op in water en laat je een slok rondwalsen in je mond, alsof je wijn proeft.

 

Dat laatste is aangewezen voor mensen met lactose-intolerantie en voor diabetici. In water opgelost komen de geneeskrachtige stoffen vrij, terwijl de lactose naar de bodem zinkt. Dat bodempje met gesmolten lactose kan je dan gewoon weggooien. De precieze aanwijzingen voor het gebruik van de celzouten leg ik tijdens het consult gedetailleerd uit.

 

Naast orale inname van de tabletten kunnen celzouten ook uitwendig ingezet worden in de vorm van crèmes, zalven en voetbaden.

Voor wie?

Onze huidige levensstijl zorgt voor een hoge behoefte aan (voedings)stoffen om ons lichaam en onze geest optimaal te ondersteunen.  De opeenvolging van seizoenen, het doorlopen van verschillende levensfasen maar ook chronische stress, milieuvervuiling, overprikkeling, een zittend leven en ongezonde voeding zorgen voor steeds wisselende behoeftes, waarvan we ons vaak niet bewust zijn.  Daarnaast kunnen andere factoren zoals familiale, sociale, emotionele en mentale overbelasting bijdragen aan een verstoring in onze mineralenhuishouding.

 

In mijn praktijk zie ik vaak mensen met problemen die al jarenlang aanslepen en waarbij medicijnen geen blijvende resultaten opleveren. Het kan zelfs zijn dat hun lichamelijke en geestelijke toestand, ondanks de medicijnen, stilaan verder achteruit gaat. Dat soort klachten wijst vooral op een flink verstoord evenwicht van de energieverdeling en de mineralenstatus in het lichaam. Die problematiek vraagt dan ook een benadering die de oorzaak aanpakt, en niet enkel het symptoom.

 

Voor welke klachten kunnen celzouten ingezet worden?

Hoofdpijn, vermoeidheid, huiduitslag, gewrichtspijnen, depressie, darmklachten, onrust en stress, krampen, tintelingen, intoleranties en allergieën, slapeloosheid, concentratieproblemen, hormonale problemen…  Dat zijn enkele van de klachten waarmee je lang kan sukkelen, die dikwijls onopgelost blijven en die afgedaan worden met de woorden “je zal er zo goed mogelijk moeten leren mee leven”. Hier kunnen celzouten een rol spelen in het doorbreken van een negatieve spiraal.

 

Verder zijn celzouten aangewezen bij de typische “ouderdomsklachten” zoals stijve gewrichten, verminderde beweeglijkheid, gebrek aan vitaliteit, spierpijnen en dergelijke.
In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt gaat het hier niet om een “normaal” verschijnsel omdat je ouder wordt, maar om signalen van je lichaam die erop wijzen dat er iets niet klopt. Het is niet omdat je levenservaring en maturiteit hebt, dat je in ruil daarvoor vitaliteit en gezondheid moet inleveren!

 

Een aantal van die ongemakken waarbij ”je maar op je tanden moet bijten tot het overgaat” zijn onderdeel van de kenmerkende klachten die tijdens en rond de menopauze opduiken: warmteopwellingen, vermoeidheid, concentratiestoornissen, slaapproblemen, stijfheid van spieren en gewrichten, minder libido, lager energieniveau, droge slijmvliezen. Hoewel deze kwaaltjes nogal eens lachend en respectloos als aanstellerij onder het tapijt geveegd worden, kunnen ze een aanzienlijke impact op je dagdagelijkse leven en functioneren hebben. Ook hier kunnen celzouten een doorbraak op weg naar herstel betekenen.

Bij celzouttherapie worden alle hierboven opgesomde klachten ernstig genomen. Na een grondige klachtenanalyse brengt een specifieke celzoutencombinatie op zachte wijze verlichting en verbetering van de ongemakken. Niet enkel je lichamelijke klachten verminderen maar ook belemmerende gedachten en emoties die samenhangen met je klachtenpatroon nemen een positieve wending.

Een celzoutbehandeling kan nog doeltreffender zijn als je tegelijk goed voor jezelf zorgt met mensvriendelijke voeding, een actieve leefstijl en bewuste ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Ook een goede “mentale hygiëne” is aan te raden, waarbij je even bij jezelf stilstaat om te onderzoeken of je gedachten en emoties jou in balans houden of uit evenwicht trekken.

Waarom? Voordelen en effecten

Voordelen

Celzouttherapie behoort tot de complementaire gezondheidszorg. Complementaire of aanvullende gezondheidszorg is gebaseerd op de principes van de natuurgeneeskunde, waarbij niet de ziekte centraal staat, maar de mens achter de ziekte. 

De complementaire zorgverlener kijkt verder dan de symptomen en richt zich op het aanpakken van de oorzaak. 

 

Een complementair advies is zeker geen vervanging voor een bezoek aan de huisarts of geneesheer-specialist, maar kan wel een aanvulling zijn op een reguliere behandeling en  gelijktijdig ingezet worden. Van celzouttherapie zijn geen bijwerkingen bekend en celzouten hebben geen effect op voorgeschreven medicatie.

 

Celzouten kunnen wel in combinatie met medicatie en andere complementaire behandelingen een versterkend en versnellend effect hebben op de gezondheid, omdat op verschillende fronten tegelijk ingezet wordt.

 

Tijdens een consult maak ik, naast een uitgebreide vraagstelling, gebruik van een gezichtsanalyse, een methode die op wetenschappelijke basis gestoeld is en jarenlang proefondervindelijk getest is.  De gezichtsanalyse is voor een celzoutconsulent een uniek, waardevol en betrouwbaar analyse-instrument dat een dieper inzicht in de problematiek van de klant mogelijk maakt en de basis vormt voor een individueel afgestemd advies.

De grote kracht van celzouten zit in de “fijnstoffelijke” eigenschappen ervan, die een gemakkelijke, snelle opname via het mondslijmvlies mogelijk maken. Celzouten moeten geen langzaam, ingewikkeld en urenlang durend sprijsverteringstraject doorlopen. Ze komen onmiddellijk in de cel terecht om daar meteen de noodzakelijk celfuncties te ondersteunen.  Dit in tegenstelling tot gewone (voedings)stoffen, zoals mineralen, die door blokkades in de spijsvertering vaak niet eens opgenomen worden en dan ook niet gebruikt kunnen worden door ons lichaam.

Je kan mineralen en celzouten vergelijken met een containerschip (een mineraal) dat door een sleepboot (celzout) veilig en doeltreffend naar de haven (de cellen) geloodst wordt. Met andere woorden, Schüssler-celzouten banen de weg voor een mineraal naar de juiste plek in het organisme, zodat het daar benut kan worden.

Nog door hun “fijnstoffelijke” kenmerken, werken celzouten op een zachte en subtiele manier, zonder bijwerkingen te veroorzaken. Terwijl medicatie en supplementen veel energie en inspanning van de lever vragen om te ontgiften, zijn celzouten energie- en leversparend tijdens het verwerkingsproces.

Tenslotte nog een niet onbelangrijk aspect, nl. het lage prijskaartje. Celzouten kosten slechts rond de 20 euro voor een verpakking van 1000 stuks. Afhankelijk van de te nemen dosis kan je hiermee weken tot maanden verder.

 

Effecten

Mensen die te maken hebben met aanslepende klachten en ongemakken, laten soms de moed zakken.  Ze consulteren uiteenlopende zorgverleners, krijgen telkens andere inzichten en aanbevelingen en zien uiteindelijk door de bomen het bos niet meer. Een gevoel van uitzichtloosheid of hopeloosheid kan zich dan meester van hen maken.

Celzouttherapie kan echter een doorbraak betekenen in een vastgelopen genezingsproces of een vastgeroeste emotionele toestand. Daarbij gaat het niet om spectaculaire veranderingen, maar om een geleidelijke evolutie, die pas duidelijk wordt als mensen achterom kijken en even stilstaan bij de subtiele positieve verschuivingen die zich voordoen. Celzouttherapie kan op dat moment de verbindende schakel zijn die alle reguliere en complementaire behandelingen van de klant stimuleert tot een betere samenwerking.

pot pillen.jpg
zalf creme.jpg
bottom of page